dilluns, 26 de març del 2012

Delta de l'Ebre / Delta del Ebro / The Ebro Delta


-El Parc natural del Delta de l'Ebre es troba a la desembocadura del riu Ebre, a la província de Tarragona, a les comarques del Montsiài del Baix Ebre, a la part més meridional del Principat de Catalunya. Es va declarar espai protegit el 1983, i ampliat posteriorment el 1986 amb una extensió de 7.736 hectàrees.El Delta de l'Ebre és la zona humida més gran de Catalunyai una de les més importants de l'Europa Occidental.

-El Parque Natural del Delta del Ebro se encuentra en la desembocadura del río Ebro, en la provincia de Tarragona, en las comarcas del Montsià y del Baix Ebre, en la parte más meridional del Principado de Cataluña. Se declaró espacio protegido en 1983, y ampliado posteriormente en 1986 con una extensión de 7.736 hectáreas. El Delta del Ebro es la zona húmeda más grande de Cataluña y una de las más importantes de la Europa Occidental.


-The Natural Park of the Ebro Delta is located at the mouth of the river Ebro, in the province of Tarragona, in the comarques of Montsiã and Baix Ebre, in the southern most part of the Principality of Catalonia. Was declared protected area in 1983, and later expanded in 1986 with an extension of 7,736 hectares. The Ebro Delta is the largest wetland area of Catalonia and one of the most important of the Western Europe.