dijous, 20 de desembre del 2012

"La Casa de les Aigües" - Montcada i Reixac (Barcelona-Catalunya)


La Casa de les Aigües és una antiga central d’aigües destinada a dotar Barcelona d’un
sistema de subministrament d’aigua potable. Inaugurada el 21 de juny de 1878 és obra
de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias i ha funcionat al llarg de cent anys.
El complex es  troba ubicat al Parc de les Aigües i  està composat  per un  jardí  i  tres
edificis industrials d’estil  modernista: la sala de la màquina de vapor, la  sala de pous
i la casa del maquinista.

“La Casa de les Aigües” es una antigua central de aguas destinada a dotar Barcelona
de un sistema de suministro  de  agua potable. Inaugurada  el 21 de Junio de 1878  es
obra del  arquitecto Antoni Rovira i Trias y  estuvo  en funcionamiento durante más de
100 años.
El complejo se encuentra  situado en el “Parc de les Aigües” y está  compuesto por un
Jardín y tres edificios industriales de estilo modernista: La sala de la máquina de vapor,
la sala de los pozos y la casa del maquinista.

"La Casa de les Aigües" was an old water extraction plant that supplied drinking wáter
to Barcelona. Inaugurated on 21 June 1878 by the architect Antoni Rovira i Trias was
in operation during more than 100 years.
The complex is situated in the “Parc de les Aigües” and consists of three buildings and a
garden style  industrial Modernist: The  Hall of the  steam engine, the  wells hall  and the
engineer's house.


divendres, 4 de maig del 2012

Llampecs / Relámpagos / Lightning

- Llampecs: L'espectacle de la natura.

- Relámpagos: El espectáculo de la naturaleza.

- Ligthning: The spectacular nature.


dilluns, 26 de març del 2012

Delta de l'Ebre / Delta del Ebro / The Ebro Delta


-El Parc natural del Delta de l'Ebre es troba a la desembocadura del riu Ebre, a la província de Tarragona, a les comarques del Montsiài del Baix Ebre, a la part més meridional del Principat de Catalunya. Es va declarar espai protegit el 1983, i ampliat posteriorment el 1986 amb una extensió de 7.736 hectàrees.El Delta de l'Ebre és la zona humida més gran de Catalunyai una de les més importants de l'Europa Occidental.

-El Parque Natural del Delta del Ebro se encuentra en la desembocadura del río Ebro, en la provincia de Tarragona, en las comarcas del Montsià y del Baix Ebre, en la parte más meridional del Principado de Cataluña. Se declaró espacio protegido en 1983, y ampliado posteriormente en 1986 con una extensión de 7.736 hectáreas. El Delta del Ebro es la zona húmeda más grande de Cataluña y una de las más importantes de la Europa Occidental.


-The Natural Park of the Ebro Delta is located at the mouth of the river Ebro, in the province of Tarragona, in the comarques of Montsiã and Baix Ebre, in the southern most part of the Principality of Catalonia. Was declared protected area in 1983, and later expanded in 1986 with an extension of 7,736 hectares. The Ebro Delta is the largest wetland area of Catalonia and one of the most important of the Western Europe.